Нашите действия, свързани с COVID-19 и въздействието върху доставките

11.12.2020

Поради нарастващия брой на случаи на COVID-19 по света, ние продължаваме да спазваме местните насоки и правила, за да гарантираме здравето и безопасността на нашите служители, клиенти и партньори. Препоръчва се на повечето служители да работят от вкъщи, а срещите се провеждат дистанционно, ако е възможно.

Освен това, продължаваме да следим и оптимизираме нашата верига за доставки, за да смекчим ефекта от текущите събития и до момента не сме имали значителни смущения в доставката или прекъсвания на запасите вследствие от пандемията.

Научете повече

19.05.2020

Продължаваме да следим отблизо ситуацията с COVID-19 и можем да потвърдим, че не очакваме никакви проблеми с доставките на нашите тест ленти и глюкомери поради коронавируса. Мерките, които предприемаме, за да поддържаме здравето и безопасността остават непроменени от първоначалното ни изявление от 19.03.2020.

19.03.2020

В PHC Group и Ascensia Diabetes Care нашият главен приоритет е здравето и безопасността на нашите клиенти, служители и пациентите, които обслужваме.

Продължаваме да наблюдаваме глобалното въздействие от разпространението на COVID-19 и предприемаме всички подходящи мерки, за да запазим служителите си в безопасност и да намалим до минимум ефекта върху хората, които разчитат на нашите продукти и услуги.

По настоящем изглежда няма непосредствено въздействие върху доставката на нашите тест ленти и глюкомери и не очакваме някакви краткосрочни проблеми, свързани с доставката на тези продукти поради COVID-19.

Въпреки това, започваме да изпитваме някои транспортни предизвикателства, тъй като засиленият контрол по границите оказва натиск върху пътните превози и намаляването на броя на търговските полети, което влияе на достъпността до въздушните товари. Въпреки че те не влияят пряко върху способността ни да доставяме продукти, те биха могли да окажат влияние върху предлагането на определени пазари в зависимост от това колко дълго изпитваме тези ограничения.

Имаме обаче стабилни планове за непрекъснатост на бизнеса, за да управляваме доставките си в световен мащаб и работим в тясно сътрудничество с нашите партньори, за да гарантираме, че можем да поддържаме производството и доставката на нашите ленти и глюкомери за всички страни.

Нашите продукти се произвеждат в Япония и Индонезия, където производството в момента тече без забавяне. Нашите съоръжения за опаковане и дистрибуция на продукти, които се управляват от доставчик от трета страна, са базирани в Полша и САЩ и работят както обикновено. Ние ще продължим да наблюдаваме ситуацията с COVID-19 и всяко нейно въздействие върху веригата на доставки.

Ситуацията е много динамична, от властите редовно се издават нова информация и насоки, които ние следваме, отнесено към всеки пазар, на който оперираме. Ние ще оценяваме непрекъснато ситуацията, за да определим какви допълнителни действия трябва да предприемем и ще публикуваме всяка преработена информация на нашия уебсайт, www.diabetes.ascensia.bg. Моля, продължавайте да посещавате нашия уебсайт за текуща комуникация от страна на нашия екип, свързана с този проблем.

Купи сега