CONTOUR®PLUS

Системата CONTOUR®PLUS е не само готова за употреба веднага след изваждане от кутията, но и Ви дава втория шанс, който заслужавате при тестване, за да помогне да не хабите ленти и пари.

Функции на продукта

  • Лесен за употреба
  • Готов за употреба веднага след изваждане от опаковката
  • Функция за вземане на проба Second-Chance®: Може да намалите неудобството от повторното убождане1
  • Изключително точни2 резултати. Системата за проследяване на кръвна захар CONTOUR®PLUS показва точност дори след прилагане на повече кръв върху същата тест-лента3

Защо избирате CONTOUR®PLUS?

Тествате се по лесен и интуитивен начин

Тествате се по лесен и интуитивен начин

Без първоначална настройка. Голям дисплей и лесни за употреба бутони.

Една лента. Две възможности.

Една лента. Две възможности.

Функция за вземане на проба Second-Chance® Ви подканва да добавите повече кръв върху една и съща тест-лента, когато първата проба не е достатъчна, без да е необходимо да убождате отново пръста си.4

Изключително точна

Изключително точна

Не всички глюкомери предлагат същата точност.5 Системата CONTOUR®PLUS показва отклонение от само ± 0,56 mmol/L или ± 10% в общия диапазон.*2

Как се използва*

Вие сте само на 3 стъпки от изключително точен2 резултат.

Contour Plus

Стъпка 1

Поставете тест-лента CONTOUR®PLUS и глюкомерът ще се включи.

Стъпка 2

Веднага добавете кръв върху тест-лентата.

Стъпка 3

Показан е вашият резултат (след маркиране като на гладно, преди/след хранене, или без забележка).

Работи с

Ленти CONTOUR®PLUS, кутии от 100 или 50 ленти

Устройство за убождане MICROLET®NEXT с ланцети MICROLET®

Свържете се с нас

Искате ли да научите повече за някой от нашите продукти? Посетете нашата страница за връзка с нас.

*Резултатите от анализ на системата CONTOUR®PLUS показват, че 100% (198/198) от резултатите за проби с концентрация на глюкоза <5,55 mmol/L са в рамките на ±10 mg/dL от резултата YSI и 99,5% (400/402) от резултатите за проби с концентрация на глюкоза ≥5,55 mmol/L са в рамките на ±10% от резултата YSI.2

Преди употреба вижте ръководството за потребителя на CONTOUR®PLUS за пълни инструкции.

1. Market Research Ascensia Diabetes Care, Hall & Partners online market research, conducted April/May 2015.
2. Caswell M et al. Diabetes Technol Ther. 2015 Mar;17(3):152-8.
3. Wu H-P et al. Performance of a New Algorithm for Sample Re-application During Blood Glucose Test Strip Underfill Conditions. Poster presented at the 15th Annual Canadian Diabetes Association, October 10–13, 2012, Vancouver, British Columbia, Canada.
4. CONTOUR®PLUS BMGS User Guide, July 2018. 5. G Freckmann et al. User Performance Evaluation of Four Blood Glucose Monitoring Systems Applying ISO 15197:2013 Accuracy Criteria and Calculation of Insulin Dosing Errors Diabetes Ther (2018) 9:683–697

Купи сега